Dit is hem: onze Nieuwsbrief. Hiermee willen we voortaan iedereen die bij de Greidhoekekatedraal betrokken is op de hoogte houden van wat er gebeurt en wat we van plan zijn.

Met deze Nieuwsbrief willen we u vooral uitnodigen voor de open dag op 29 augustus. We willen dan de eerste fase van de plannen voor het lokaal achter de kerk presenteren (Sjoerd). Daarna is er een kopje koffie of thee met iets lekkers en muziek. Dan komt een presentatie van het plan voor de financiering (Liuwe): hoe willen we aan € 250.000 komen? Ten slotte is er gelegenheid om (een stuk van een) kerkbank uit te zoeken, mocht u het project persoonlijk willen steunen. Deze kans krijgen eerst alleen de mensen uit Lollum en Waaksens en anderen die nu al betrokken zijn bij onze plannen!

Erbij zijn? Geef u dan op via de mail of telefonisch (zie colofon). We geven de presentaties twee keer: om 2 uur en om 4 uur. Vermeld dus wel, hoe laat u wilt komen. U mag familie, vrienden of gasten meenemen. Worden de groepen te groot, dan doen we ook nog een presentatie om 11 uur.

Helpen? We hebben gastheren en/of gastvrouwen nodig voor de koffie en de thee, en ook mensen die cake, koekjes of taart willen bakken om te trakteren. Opgave kan via de mail of telefonisch.

Vaker de Nieuwsbrief ontvangen? Eén telefoontje of mailtje is genoeg, en we zetten u op de verzendlijst.

Veel plezier met deze Nieuwsbrief, en graag tot zaterdag 29 augustus!

Sinds de eerste presentatie op 9 juli 2020 is er al veel gebeurd. Dat is alleen mogelijk doordat we in heel korte tijd ongelofelijk veel vrijwilligers hebben gekregen. Het is onmogelijk hun namen hier allemaal te noemen, maar we zijn daar ontzettend blij mee! In de komende Nieuwsbrieven hopen we steeds één of meer vrijwilligers speciaal in het zonnetje te zetten. Deze keer is dat Frieda Kuijpers-Cnossen. Zij maakt schitterende quilts, en doet het aanbod een persoonlijke quilt te maken voor € 250, en dat bedrag helemaal beschikbaar te stellen voor het project. Echt geweldig! We hopen natuurlijk dat Frieda het druk krijgt. Haar werk is te zien op haar website herinneringsquilt.nl. Hier een voorbeeld!

Velen hebben het al gezien: de kerk heeft aandacht gekregen op de landelijke tv in het programma EenVandaag. Ook dit was alleen mogelijk door de inzet van vrijwilligers. De uitzending is terug te zien op http://bit.do/tvGHKaug20.

De eerste donaties, giften en opbrengsten van verkoop van schilderijen en reproducties komen binnen. We hebben op dit moment al bijna € 1500 gekregen. Alle gulle gevers en kopers voor het goede doel: heel erg bedankt! We kunnen hiermee de lopende kosten en het materiaal voor onze acties betalen.

Met de eerste fase van de plannen voor het lokaal hopen we genoeg inkomsten te krijgen om de achterkant van de kerk, die het kwetsbaarst is, aan te pakken. Tegelijkertijd beginnen we met een grote actie, van plaatselijk tot internationaal, om aan een bedrag van € 250.000 te komen. Als dat lukt, hebben we een sterke positie voor een aanvraag bij fondsen. Dan komt het streefbedrag van € 500.000 binnen bereik!

Om op een verantwoorde manier de open dag te houden, moeten we weten op hoeveel bezoekers we moeten rekenen. Daarom is opgave wel belangrijk, ook al staat de kerkdeur natuurlijk voor iedereen open. We beginnen met een rondleiding naar de achterkant van de kerk en wat vroeger het lokaal was. Daar vindt de eerste presentatie plaats. Vervolgens kunt u met een kopje koffie of thee plaatsnemen in de kerk, waar er voor u gemusiceerd wordt. Ten slotte is er vóór in de kerk een presentatie van het financiële plan, met aansluitend de mogelijkheid een persoonlijke Lollumer kerkbank te reserveren.

De eerste kerkbanken zijn al verplaatst  naar de ruimte waar in de toekomst woning 3 gaat komen. Tijdens de open dag hopen we, dat de ruimte van woningen 1 en 2 helemaal leeg zal zijn. De lange banken worden in tweeën gezaagd voor onze donateurs. Dan hebt u altijd nog meer dan 2 meter zitruimte. Kleiner kan ook, als dat de wens is. Er wordt natuurlijk een nieuw zijstuk op de bank gezet, en een prachtige herinnering is het resultaat!

Opgave voor de open dag / opgave als gastheer of gastvrouw / opgave voor cake, koekjes of taart / opgave voor de (gratis) Nieuwsbrief: greidhoekekatedraal@hotmail.com / 06-30837586